TJÄNSTER

Som psykolog har jag ett stort verksamhetsområde, och uppdragen kan se väldigt olika ut. Det finns ingen ”one size fits all” i min bransch. Bäst blir det när vi talas vid och kan skräddarsy insatsen efter just era behov. Men här är några exempel:

 

PÅ ORGANISATIONS-/GRUPPNIVÅ

UTBILDNINGAR | ARBETSMILJÖFRÅGOR | PERSONALHÄLSA FÖRÄNDRINGSLEDNING | M.M.

Kontakta mig för mer information!

PÅ INDIVIDNIVÅ

CHEFSSTÖD | HANDLEDNING | HÄLSOANALYS
REKRYTERING | M.M.

 

Kontakta mig för mer information!

Jag har ett brett kontaktnät och kan vid behov hitta lämpliga samarbetspartners för uppdrag som kräver specialkompetens inom andra områden än mitt. Jag har licens för

 

att administrera Edvisors Ledarskapsprofil (e-LPT), ett instrument för att kartlägga olika egenskaper hos ledare, och få en bild av deras optimala prestationsmiljö.

PRISER

För att kunna sätta ett pris behöver jag veta hur uppdraget ser ut. Ett första kartläggningssamtal är helt kostnadsfritt och förpliktigar inte till något.

 

När jag fått klart för mig vad ni behöver kan jag ta fram förslag på färdigt paket som passar just era behov. På det sättet vet ni precis vad ni får, hur stor kostnaden kommer bli och hur omfattande insatsen blir.

 

 

 

 

Det finns ett antal möjligheter att söka subventionering för mina tjänster, till exempel ersättning för arbetsmiljöutbildning eller rehabiliteringsstöd, som du inte bör missa.

 

Välkommen att höra av dig om du vill veta vad jag kan göra för dig, eller ditt företag!

EXTENDED DISC

Extended DISC är ett effektivt analysverktyg för att åskådliggöra beteende- och kommunikationsstilar hos medarbetare, kollegor och klienter. Verktyget ger en tydlig bild över det beteende vi själva har, vilka drivkrafter som är viktiga och hur de kan utvecklas. Målet är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. Extended DISC skapar förståelse och får oss att värdesätta individuella skillnader, vilket leder till förbättrat samarbete, förbättrade strategier, större effektivitet och högre lönsamhet. För individen kan DISC-analysen leda till många olika aha-upplevelser och underlätta och förbättra kommunikationen med omgivningen i alla områden i livet.

Exempel på Etended

DISCs många

användningsområden:

 

- Beteendekompetenser för utveckling inom olika områden (850 olika att välja mellan)

- Feedback 360°

- Medarbetarundersökningar

- Kundundersökningar

- Logiska tester

- Resonemangstest

- Talent management

- Ledarutveckling

- Rekryteringsstöd

- Teamrapporter

- Stressfaktorer

- Konflikthantering

- Partneranalys (både för privatliv och arbete)

 

Rebellion AB

LEG. PSYKOLOG

Erica Strucel | 0708-42 36 38 | ERICA@rebellionab.se