VEM ÄR JAG?

Jag har en bakgrund inom klinisk psykologi, och arbetade i Landstinget under flera år efter examen. Först som psykolog, men senare även som en del av verksamhetens ledningsgrupp. Under 2008 gick jag LiV Ledarakademins utbildning, som är Landstinget i Värmlands utbildning för framtidens ledare inom organisationen. Men, så blev det inte. Under 2009 startade jag Rebellion och har sedan dess arbetat i privat regi med mycket varierande uppdrag.

 

Faktorerna bakom mänsklig prestation är fascinerande, vare sig det gäller prestation i arbetslivet,

 

privatlivet eller inom idrott, och under 2012-2013 läste jag till Mental Rådgivare inom idrotts- och prestationspsykologi. Jag är sedan flera år medlem i Svensk Idrottspsykologisk Förening (SIPF).

 

Eftersom det i min dagliga verksamhet blev mer och mer tydligt hur psykiskt välbefinnande och förmåga till prestation påverkas av individens fysiska tillstånd ville jag bredda min kunskap i området. Baserat på personliga erfarenheter på området föll valet på utbildning till lic. kostrådgivare och sedan även kortare översiktskurs i hormonlära. Ren kostrådgivning är inget jag arbetar med, utan ett intresse jag har och gärna delar med mig av när det är relevant, och om intresse finns.

 

Vill du veta mer om mig är du välkommen att höra av dig!

 

UTBILDNING OCH  ERFARENHETER

Psykologprogrammet

Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet

1998-2004

Dont´t like it? 
Change it!

Rebellion

Jag heter Erica Strucel och driver Rebellion AB, som enbart arbetar med att hjälpa människor och organisationer fungera så bra som möjligt. Jag är leg. Psykolog med kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT) som inriktning.

 

En självklar, och viktig princip för mig är att alltid se människan som en biologisk varelse, med en egen evolutionär historia. Kunskap om evolutionspsykologi och människans artspecifika egenskaper är nyckeln till att förstå bakomliggande orsaker till olika beteenden och hur vi kan påverka dem, kommunicera rätt och skapa en gynnsam miljö att arbeta och leva i. Jobbet är ju en del av livet, som det är viktigt att vi trivs med om vi ska vara engagerade.

 

Jag tror på individuella lösningar, och har ett salutogent förhållningssätt, det vill säga fokuserar på att stärka de positiva, sunda och funktionella sidor som redan finns, men ryggar inte för att ta tag i det jobbiga när det behövs. När medarbetarna mår bra mår organisationen bra. Det är en win-win situation!

 

Kritiskt tänkande är ett av de viktigaste verktygen i mitt arbete, eftersom det ofta finns en hel del individuella- och organisatoriska ”sanningar” som behöver ifrågasättas och omprövas för att inte hindra utvecklingen. Det är naturligtvis viktigt att de metoder och teorier jag utgår från i mitt arbete är förankrade i vetenskap och beprövad metod, och att dom är uppdaterade.

 

Jag tar kraftfullt avstånd från floskler och tomma ord. Det är viktigt för mig att vara genuin, konkret och saklig i mitt arbete. Förändring kommer genom hårt arbete och repetition, och genom att varje dag följa den plan vi formulerat för att nå dit vi vill.  Inte så romantiskt kanske, men det enda sättet som verkligen funkar.

 

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Meddelandet mottaget. Tack!

Rebellion AB

Besöksadress

Strandvägen 2

671 51 Arvika

 

Postadress

Tobyn Västra Mon

671 96 Mangskog

KONTAKT

Rebellion AB

LEG. PSYKOLOG

Erica Strucel | 0708-42 36 38 | ERICA@rebellionab.se